Op Vakantie in Zeeland
Code ontvangen? Inloggen

Disclaimer

Op Vakantie in Zeeland (Kamer van Koophandel: 71476229) verleent u hierbij toegang tot www.opvakantieinzeeland.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Op Vakantie in Zeeland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Op Vakantie in Zeeland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Op Vakantie in Zeeland.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Op Vakantie in Zeeland. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Op Vakantie in Zeeland oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Op Vakantie in Zeeland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Op Vakantie in Zeeland en haar bezoekers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Op Vakantie in Zeeland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

In Zeeland staat een huis

Of u nu huurder of huiseigenaar bent: Uw vakantiewoning staat in Zeeland. Via onze makelaardij kregen wij steeds dezelfde vraag van onze klanten die een tweede woning aankochten. 'Door wie kan ik mijn tweede huis nu met een gerust hart laten verhuren?'

Op die vraag geeft Op vakantie in Zeeland nu antwoord: wij bieden deze dienst zelf aan. Zo geven we u een complete service.